העבודה שלי מדברת בשם עצמה

"Nothing will work unless you do." 

Maya Angelou